Kafiyə
İyerarxiya 120x100
Fəryad 150x130
Həyat 100x130
Qəzəllərin Natavanı 50x70
Ana sevgisi 50x70
Rəqs 40x50
Avtoportret 50x70
"ZAMAN" 50x70 .Kətan yağlı boya. 2018
Tovuz quşu 30x40
Natürmort 50x70
Portret 70x50