Eşqin Nuru. Eyvazova Kafiy
"EŞQİN NURU" rəqəmsal çeşni
EYVAZOVA
"Rəssam"( 70x110 ) xovlu xalça
"Zəfər" rəqəmsal çeşni
"Birlik" çətən xalça
Avtoportret
Kafiyə
İyerarxiya 120x100
İnkişaf 70x100
Leyli və Məcnun 70x100
Qəzəllərin Natavanı 50x70
Rəqs 40x50
Zaman 50x70
Həyat 100x130