ad- FRİDİRİX NİTŞE(karikatür portret)

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- ZİQMUND FREYD (karikatür portret)

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- FRANZ KAFKA(karikatür portret)

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- PAULO KUELYO (karikatür portret)

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- QARAQAN(karikatür portret)

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- KİTABLARLA İNKİŞAF EDƏK(KİE)

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- ZƏFƏR XALÇA KOMPOSİZYASI

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- ZƏFƏR XALÇA KOMPOSİZYASI

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- ZƏFƏR XALÇA KOMPOSİZYASI

rəqəmsamsal incəsənət 2023

ad- RƏSSAM XALÇA KOMPOSİZYASI

rəqəmsamsal incəsənət 2023

Ad: avtoportret

Rəqəmsal incəsənət 2023