Adı: Həyat

Texnika: şifon parça üzərində qarışıq batika

Ölçü:100×130

2018

Yaşamaq- yazmaqdır, yanasan gərək,

Həyatın mənası yalnız ondadır.

Şam əgər yanmasa yaşamır demək

Onunda həyatı yanmağıdadır.

Bəxtiyar Vahabzadə “Ömür”