İşin adı: Qəzəllərin Natəvanı

Kağız üzərində quaş, sulu boya

Ölçü: 50×70 sm

2022 ci il

 

 

Xurşidbanu Natəvan xanım Cavanşir-Usmiyevanin portretini çəkmədən öncə qəzəllərini oxumuşdum və yaradıcılığını araşdırmışdım. İlk vaxtlar “Xurşid” imzasıyla şeirlər yazan şairə xanım sonradan özünə “Natəvan” təxəllüsünu götürərək öz dərin qəzəllərini yaratmışdir. Mən də onun öz qəzəlləri ilə öz yeni “Natəvan”ını yaratmış olduğunu düşünüb, naxışlar içərsində Xurşidbanu Natəvanın “Qəzəllərin Natəvanı” rəsmini yaratdım.